Stand out from the online crowd -- Mervi Emilia

Let's work together

Do you wish to work with someone who can untangle your online marketing and business? That's what I do.
Haluatko työskennellä sellaisen henkilön kanssa, joka pystyy selkeyttämään verkkomarkkinointisi ja -yrityksesi? Teen just tätä.

Consulting and business coaching / Konsultointi ja yritysvalmennus

Build a business or blog that shines online. I offer consultations, coaching, auditing, and concrete help with building and optimising email lists and other inbound marketing, ads, websites and blogs, social media, branding, and search engine optimisation (SEO).
Rakenna yritys tai blogi, joka loistaa verkossa. Tarjoan konsultaatiota, yritysvalmennusta, auditointia, ja konkreettista apua sähköpostilistojen ja muun asiakasvetoisen markkinoinnin, mainosten, verkkosivujen ja blogien, sosiaalisen median, brändäyksen, ja hakukoneoptimoinnin (SEO) rakentamisessa ja optimoinnissa.

My pricing / Hinnoitteluni

Your investment depends on the services needed. My hourly pricing is €50, packages start at €600, coaching starting at €89 (free discovery call), email templates starting at €250, branding starting at €300, and websites starting at €2000.
Investointisi riippuu tarvitsemistasi palveluista. Tuntihintani on 50 €, pakettihinnoittelu alkaen 600 €, yritysvalmennus alkaen 89 € (ilmainen aloituskeskustelu), sähköpostipohjat alkaen 250 €, brändäys alkaen 300 €, ja verkkosivut alkaen 2000 €.

How to get started? / Mistä lähdetään liikkeelle?

I'd love to discuss with you about your business and online presence needs. To get started, please get in touch with me via email hello@merviemilia.com or using my very simple contact form. Your first contact is treated as an inquiry and it does NOT create a contract between us.
Haluaisin keskustella kanssasi liiketoimintasi ja verkkopresenssisi tarpeista. Jotta pääsemme alkuun, lähetäthän minulle sähköpostia osoitteella hello@merviemilia.com tai käytä hyvin yksinkertaista yhteydenottolomakettani. Ensimmäinen yhteydenottosi on kysely, joka EI luo sopimusta välillemme.

"Mervi is deft, fast and insightful. She is both technically skilled and creative, as a designer and marketer. Remarkable amount of know-how in one package - I recommend."

"Mervi on näppärä, nopea ja oivaltava. Hän on sekä teknisesti taitava että luova, niin designerina kuin markkinoijana. Harvinaisen paljon osaamista yhdessä paketissa - suosittelen."

"I enjoyed working with Mervi on a logo and cover photo for my new business, Augment Intelligence. The back and forth creative process was much appreciated and I was very pleased with the work. Mervi is a talented designer and my project was managed efficiently, with excellent results."

"Mervi has been consulting me comprehensively about web for many years. I can always trust her expertise in technical details, usability and design. Additionally I appreciate Mervi's fast response, wonderful attitude and her ability to suggest better ways to do things. I recommend her warmly."

"Mervi on konsultoinut minua verkkopalveluasioissa erittäin monipuolisesti usean vuoden ajan. Olen aina voinut luottaa hänen ammattitaitoonsa sekä teknisten yksityiskohtien, käytettävyyden että designin osalta. Arvostan lisäksi Mervin nopeutta, loistavaa asennetta ja kykyä ehdottaa aina parempia tapoja toimia. Voin suositella lämpimästi."

"Mervi is fast, initiative and sharp. She gets a modern take on what she does by following her time. Working with Mervi is easy and straightforward."

"Mervi on nopea, oma-aloitteinen ja skarppi. Hän seuraa aikaansa ja saa siten modernin otteen tekemisiinsä. Mervin kanssa työskentely on mutkatonta ja suoraviivaista."

Content Marketing Certified
Inbound Marketing Certified
Email Marketing Certified

All the services are invoiced via email or e-invoice. Prices don't include stock images, domains or web-hosting. VAT 24% is added to prices in Finland and in EU, unless EU-customer has a VAT number. At the moment I invoice via Eezy OSK (business ID 2197002-2).

Kaikki palvelut laskutetaan sähköpostitse tai sähköisesti. Hintoihin ei sisälly kuvapankeista ostetut kuvat, verkkotunnukset, web-hotellit tai muu hostaus. ALV 24% lisätään hintoihin Suomessa ja EU-alueella, paitsi jos EU-asiakkaalla on ALV-numero. Laskutus tapahtuu tällä hetkellä Eezy OSK'n (Y-tunnus 2197002-2) kautta.