Sparring

Tailored business coaching for indie entrepreneurs -- Mervi Emilia

You have a master plan, grand vision, and perfect concept, and the skills to actualise your plans. And yet, you are spilling money and time in things that aren't taking you quite where you want to be. You need someone to be your sparring partner, who can point out your business' and presence's strong and weak points, and guide you to the right action. I'm here to help with this tailored coaching!

Sinulla on suuret suunnitelmat, loistava visio, ja täydellinen konsepti, sekä taidot suunnitelmiesi toteuttamiseen. Ja silti haaskaat rahaa ja aikaa asioihin, jotka eivät ole vieneet sinua sinne minne haluat. Tarvitset sparraajaa, joka voi osoittaa toimintasi ja presenssisi vahvat ja heikot kohdat, ja ohjata sinut oikeisiin toimenpiteisiin. Olen apunasi tämän räätälöidyn yritysvalmennuksen kanssa!

For whom is this?

You are an indie business owner, blogger or a freelancer who could use some support and sparring. You may be just starting out, or you are already experienced. You have the professional know-how on the specialty of your business, and you understand you don't master everything.

Olet itsenäinen yrittäjä, bloggaaja tai kevytyrittäjä jolla on tarvetta tuelle ja sparraukselle. Voit olla juuri aloittamassa, tai olet jo kokenut tekijä. Sinulla on tarvittava tietotaito yrityksesi erikoisuuteen, ja ymmärrät ettet hallitse ihan kaikkea.

What you get

Coaching, support and sparring for your business and plans. You will get help with defining your online presence and marketing, creating a minimum viable product and launching faster, finding your target group, and setting goals and structure your plans. The sparring will be fully tailored for your business needs. I will listen and bounce ideas back and forth with you, and help you to see the path forward. I have 10 years of experience in employing myself, a formal education, plus some recent certifications.

Yritysvalmennusta, tukea ja sparrausta toiminnallesi ja suunnitelmillesi. Saat apua verkkopresenssisi ja markkinointisi määrittelyssä, tuoteidean testaamisessa oikeilla asiakkailla ja nopeamassa lanseeraamisessa, kohderyhmäsi löytämisessä, sekä tavoitteiden asettamisessa ja suunnitelmien jäsentämisessä. Sparraus räätälöidään täysin toimintasi tarpeiden mukaan. Kuuntelen ja heittelen kanssasi ideoita, ja autan sinua näkemään tien eteen päin. Minulla on 10 vuotta itseni työllistämisestä, muodollinen koulutus, sekä jokunen tuore sertifikaatti.

How it works

  1. You fill the starting questionnaire and we decide if we can work together
  2. I send you the first invoice
  3. The actual coaching begins after I have confirmed your payment
  4. We have one 90 minute Skype session each month for 3 months
  5. I guide, spar and listen you, and help you to navigate your business and marketing
  6. You get a recording of our meeting + action steps to take before our next Skype session
  7. I send you weekly follow up emails to track your progress and answer your questions

Täytät aloituskyselyn, ja päätämme käykö meiltä yhteistyö. Lähetän sinulle ensimmäisen laskun. Varsinainen valmennus alkaa, kun maksusi on varmistettu. Pidämme yhden 90 minuutin Skype session joka kuukausi, kolmen (3) kuukauden ajan. Ohjaan, sparraan ja kuuntelen sinua, sekä autan sinua navigoimaan yritystäsi ja markkinointiasi. Saat tallenteen sparrauksesta + toimenpiteet jotka teet ennen seuraavaa Skype sessiotamme. Lähetän sinulle lisäksi viikottain sähköposteja, joissa tsekkaan edistymistäsi ja vastaan kysymyksiisi.

Get on going!

Your investment: 3 x €500

Contact me now →

Testimonials

"Mervi is deft, fast and insightful. She is both technically skilled and creative, as a designer and marketer. Remarkable amount of know-how in one package - I recommend."

"Mervi on näppärä, nopea ja oivaltava. Hän on sekä teknisesti taitava että luova, niin designerina kuin markkinoijana. Harvinaisen paljon osaamista yhdessä paketissa - suosittelen."

Nina Enroth / LinkedIn

"I enjoyed working with Mervi on a logo and cover photo for my new business, Augment Intelligence. The back and forth creative process was much appreciated and I was very pleased with the work. Mervi is a talented designer and my project was managed efficiently, with excellent results."

Richard MacManus / Richardmacmanus.com

"Mervi has been consulting me comprehensively about web for approximately 3 years. I can always trust her expertise in technical details, usability and design. Additionally I appreciate Mervi's fast response, wonderful attitude and her ability to suggest better ways to do things. I recommend her warmly."

"Mervi on konsultoinut minua verkkopalveluasioissa erittäin monipuolisesti n. kolmen vuoden ajan. Olen aina voinut luottaa hänen ammattitaitoonsa sekä teknisten yksityiskohtien, käytettävyyden että designin osalta. Arvostan lisäksi Mervin nopeutta, loistavaa asennetta ja kykyä ehdottaa aina parempia tapoja toimia. Voin suositella lämpimästi."

Satu Mäki / Carelia.co

"Mervi is fast, initiative and sharp. She gets a modern take on what she does by following her time. Working with Mervi is easy and straightforward."

"Mervi on nopea, oma-aloitteinen ja skarppi. Hän seuraa aikaansa ja saa siten modernin otteen tekemisiinsä. Mervin kanssa työskentely on mutkatonta ja suoraviivaista."

Saara Ritvos / Kauneustoimittajien yhdistys

All the services are invoiced via email or e-invoice. Prices don't include stock images, domains or web-hosting. VAT 24% is added to prices in Finland and in EU, unless EU-customer has a VAT number. At the moment I invoice via Eezy OSK (business ID 2197002-2).

Kaikki palvelut laskutetaan sähköpostitse tai sähköisesti. Hintoihin ei sisälly kuvapankeista ostetut kuvat, verkkotunnukset, web-hotellit tai muu hostaus. ALV 24% lisätään hintoihin Suomessa ja EU-alueella, paitsi jos EU-asiakkaalla on ALV-numero. Laskutus tapahtuu tällä hetkellä Eezy OSK'n (Y-tunnus 2197002-2) kautta.