Presence session

1-on-1 presence coaching session for an indie entrepreneur -- Mervi Emilia

Is your online presence out of focus? Do you need to find clarity to how you present yourself, your business and your offerings? Don't worry, we've all been there. And you as well can get more confident, determined and enthusiastic about your business and marketing your skills, products and services.

Onko verkkoedustuksesi fokus hukassa? Tarvitsetko selkeyttää sitä, miten sinä, yrityksesi ja tarjoomasi esittäytyvät. Ei hätää, olemme kaikki kokeneet saman. Ja myös sinä voit tulla itsevarmemmaksi, päättäväisemmäksi ja innostuneemmaksi toiminnassasi ja taitojesi, tuotteidesi ja palveluidesi markkinnoinnissa.

For whom is this?

You are an indie business owner or a freelancer who wants to find focus in your online presence, marketing and branding efforts.

Olet itsenäinen yrittäjä tai kevytyrittäjä, joka haluaa löytää fokuksen verkkopresenssistä, markkinoinnista ja brändäyksestä.

What you get

You will find focus in your online presence, marketing, brand and business. You will get ideas and tools for figuring out your ideal clients, boosting your confidence about marketing, finding the through line of your brand, and coming up with ways to help you stand out from the crowd. Presence session will be fully tailored for your needs. I offer my experience, and educated knowledge in web and marketing. I have been self employed for 10 years, and having my own share of ups and downs, blurs and focus.

Löydät verkkopresenssisi, markkinointisi, brändisi ja koko toimintasi fokuksen. Saat ideoita ja keinoja, joilla ymmärrät kohderyhmääsi, hankit itseluottamusta markkinointiisi, löydät brändisi punaisen langan, ja keksit keinoja, joilla voit erottua massasta. Istunto räätälöidään täysin tarpeidesi mukaan. Tarjoan sinulle kokemukseni, sekä koulutetun osaamiseni verkon ja markkinoinnin suhteen. Olen työllistänyt itseäni 10 vuotta, ja kokenut omat ylämäkeni ja alamäkeni, epäselvyyteni ja fokukseni.

How it works

  1. You fill the starting questionnaire, we decide if we are a fit
  2. I invoice you
  3. You choose a perfect time in my calendar
  4. At the set time, we have a 60 minute session on Skype
  5. We work out together how you can find your focus
  6. You get a recording of the session and move on with a custom strategy

Ota yhteyttä, päätämme käykö meiltä yhteistyö, ja lähetän sinulle laskun. Saat täytettäväksi aloituskyselyn ja sovimme ajan. Sovittuna ajankohtana pidämme 60 minuutin Skype-istunnon. Yhdessä työstämme sitä, miten voit löytää fokuksesi. Saat tallenteen istunnosta ja etenet oman strategiasi kanssa.

Painless.

Your investment: €200

Contact me now →

Testimonials

"Mervi is deft, fast and insightful. She is both technically skilled and creative, as a designer and marketer. Remarkable amount of know-how in one package - I recommend."

"Mervi on näppärä, nopea ja oivaltava. Hän on sekä teknisesti taitava että luova, niin designerina kuin markkinoijana. Harvinaisen paljon osaamista yhdessä paketissa - suosittelen."

Nina Enroth / LinkedIn

"I enjoyed working with Mervi on a logo and cover photo for my new business, Augment Intelligence. The back and forth creative process was much appreciated and I was very pleased with the work. Mervi is a talented designer and my project was managed efficiently, with excellent results."

Richard MacManus / Richardmacmanus.com

"Mervi has been consulting me comprehensively about web for approximately 3 years. I can always trust her expertise in technical details, usability and design. Additionally I appreciate Mervi's fast response, wonderful attitude and her ability to suggest better ways to do things. I recommend her warmly."

"Mervi on konsultoinut minua verkkopalveluasioissa erittäin monipuolisesti n. kolmen vuoden ajan. Olen aina voinut luottaa hänen ammattitaitoonsa sekä teknisten yksityiskohtien, käytettävyyden että designin osalta. Arvostan lisäksi Mervin nopeutta, loistavaa asennetta ja kykyä ehdottaa aina parempia tapoja toimia. Voin suositella lämpimästi."

Satu Mäki / Carelia.co

"Mervi is fast, initiative and sharp. She gets a modern take on what she does by following her time. Working with Mervi is easy and straightforward."

"Mervi on nopea, oma-aloitteinen ja skarppi. Hän seuraa aikaansa ja saa siten modernin otteen tekemisiinsä. Mervin kanssa työskentely on mutkatonta ja suoraviivaista."

Saara Ritvos / Kauneustoimittajien yhdistys

All the services are invoiced via email or e-invoice. Prices don't include stock images, domains or web-hosting. VAT 24% is added to prices in Finland and in EU, unless EU-customer has a VAT number. At the moment I invoice via Eezy OSK (business ID 2197002-2).

Kaikki palvelut laskutetaan sähköpostitse tai sähköisesti. Hintoihin ei sisälly kuvapankeista ostetut kuvat, verkkotunnukset, web-hotellit tai muu hostaus. ALV 24% lisätään hintoihin Suomessa ja EU-alueella, paitsi jos EU-asiakkaalla on ALV-numero. Laskutus tapahtuu tällä hetkellä Eezy OSK'n (Y-tunnus 2197002-2) kautta.