Consultation

You are not alone. Even if you are a DIY type business owner, you probably have noticed you can't do everything by yourself. And you don't have to. I offer you experienced help with your marketing, website, overall online presence, and brand.

Et ole yksin. Vaikka olisit tee-se-itse-yrittäjä, olet varmaankin huomannut, ettet voi tehdä yksin ihan kaikkea. Eikä sinun tarvitsekaan. Tarjoan sinulle kokenutta apua markkinointisi, verkkosivustosi sekä koko verkkopresenssisi, ja brändisi kanssa.

For whom is this?

You are an indie business owner or a freelancer who wants to stand out from the online crowd. You are starting out or you already have a marketable presence which requires some work. You invest your time, money and effort to your business, and don't expect one-size-fits-all kind of solutions. You are brave, don't fear failure, and you have to courage to admit you need some aid.

Olet itsenäinen yrittäjä tai kevytyrittäjä, joka haluaa erottua verkkomassasta. Olet vasta aloittamassa, tai sinulla on jo markkinoitava presenssi, joka kaipaa työstämistä. Käytät aikaa, rahaa ja vaivaa yritykseesi, etkä odota kaikkien ratkaisujen sopivan juuri sinulle. Olet rohkea, et pelkää epäonnistumisia ja uskallat myöntää tarvitsevasi hieman apua.

What you get

Actionable tips, guidance and help, tailored for your needs. Topics include inbound marketing, advertisement, content strategy, websites (structure, design, performance), email newsletters, search engine optimisation (SEO), user experience (UX), branding, social media, and more. I have 18 years of experience and a formal education, plus some certifications in web design and development, marketing and brands.

Käyttökelpoisia vinkkejä, opastusta ja apua, räätälöitynä tarpeittesi mukaan. Aihepiireinä muun muassa asiakasvetoinen markkinointi, mainokset, sisältöstrategia, verkkosivut (rakenne, design, suorituskyky), sähköpostiuutiskirjeet, hakukoneoptimointi (SEO), käyttäjäkokemus (UX), brandäys, sosiaalinen media. Minulla on 18 vuotta kokemusta verkkosuunnittelusta ja -toteutuksesta, markkinoinnista ja brändeistä, alan koulutus, sekä jokunen sertifikaatti.

How it works

  1. You fill the starting questionnaire
  2. We agree on the length and timeline of the consultation
  3. I invoice you
  4. The actual consultation begins after I have confirmed your payment
  5. The consultation is done mainly via email, but other contact methods can be agreed upon extra payment
  6. Together we work on the problems, questions, weaknesses and strengths of your business
  7. You receive strategies and specific, actionable tips, and concrete help where needed

Ota yhteyttä, sovitaan kuinka paljon ja milloin tarvitset konsultointia ja lähetän sinulle laskun. Saat täytettäväksi aloituskyselyn ja varsinainen konsultointi alkaa, kun lasku on maksettu. Konsultaatio tapahtuu lähinnä sähköpostitse, mutta voimme sopia muitakin yhteydenottomenetelmiä lisämaksusta. Työstämme yhdessä yritystoimintasi heikkouksia ja vahvuuksia, sekä siihen liittyviä ongelmiasi ja kysymyksiäsi. Saat strategioita ja täsmällisiä, käyttökelpoisia vinkkejä, sekä konkreettista apua siellä missä tarvitset.

Let's get started!

Your investment: €70/hour
5 hour minimum

Fill the questionnaire →

Testimonials

"Mervi is deft, fast and insightful. She is both technically skilled and creative, as a designer and marketer. Remarkable amount of know-how in one package - I recommend."

"Mervi on näppärä, nopea ja oivaltava. Hän on sekä teknisesti taitava että luova, niin designerina kuin markkinoijana. Harvinaisen paljon osaamista yhdessä paketissa - suosittelen."

Nina Enroth / LinkedIn

"I enjoyed working with Mervi on a logo and cover photo for my new business, Augment Intelligence. The back and forth creative process was much appreciated and I was very pleased with the work. Mervi is a talented designer and my project was managed efficiently, with excellent results."

Richard MacManus / Richardmacmanus.com

"Mervi has been consulting me comprehensively about web for approximately 3 years. I can always trust her expertise in technical details, usability and design. Additionally I appreciate Mervi's fast response, wonderful attitude and her ability to suggest better ways to do things. I recommend her warmly."

"Mervi on konsultoinut minua verkkopalveluasioissa erittäin monipuolisesti n. kolmen vuoden ajan. Olen aina voinut luottaa hänen ammattitaitoonsa sekä teknisten yksityiskohtien, käytettävyyden että designin osalta. Arvostan lisäksi Mervin nopeutta, loistavaa asennetta ja kykyä ehdottaa aina parempia tapoja toimia. Voin suositella lämpimästi."

Satu Mäki / Carelia.co

"Mervi is fast, initiative and sharp. She gets a modern take on what she does by following her time. Working with Mervi is easy and straightforward."

"Mervi on nopea, oma-aloitteinen ja skarppi. Hän seuraa aikaansa ja saa siten modernin otteen tekemisiinsä. Mervin kanssa työskentely on mutkatonta ja suoraviivaista."

Saara Ritvos / Kauneustoimittajien yhdistys

All the services are invoiced via email or e-invoice. Prices don't include stock images, domains or web-hosting. VAT 24% is added to prices in Finland and in EU, unless EU-customer has a VAT number. At the moment I invoice via Eezy OSK (business ID 2197002-2).

Kaikki palvelut laskutetaan sähköpostitse tai sähköisesti. Hintoihin ei sisälly kuvapankeista ostetut kuvat, verkkotunnukset, web-hotellit tai muu hostaus. ALV 24% lisätään hintoihin Suomessa ja EU-alueella, paitsi jos EU-asiakkaalla on ALV-numero. Laskutus tapahtuu tällä hetkellä Eezy OSK'n (Y-tunnus 2197002-2) kautta.