Stand out from the online crowd -- Mervi Emilia

Let's work together

Do you wish to work with someone who can give a hand with your online marketing and business? That's what I do. I'm an artist, marketer, online business strategist, designer, web developer, consultant and business coach. I have been in web design, development and marketing since late '90s, and have a bachelor's degree in digital media.

Haluatko työskennellä sellaisen henkilön kanssa, joka voi auttaa verkkomarkkinointisi ja -yrityksesi kanssa? Teen just tätä. Olen taiteilija, markkinoinnin ammattilainen, verkkoliiketoimintastrategi, designer, verkkokehittäjä, konsultti ja yritysvalmentaja. Olen tehnyt verkkosuunnittelua, -toteutusta, sekä markkinointia 90-luvun lopusta asti, ja minulla on alan korkeakoulututkinto.

Content Marketing Certified
Inbound Marketing Certified
Email Marketing Certified

Email marketing / Sähköpostimarkkinointi

Do you need help with finding a new email marketing service? Are you unsure what can be done with an email list? Do you want a completely custom HTML email template? How can you build and grow an email list? I offer consultations, coaching and hands on help with your email marketing. Whether you are just starting with a brand new email list, or you are already neck deep in it, I can provide you my vast know-how.
Tarvitsetko apua uuden sähköpostimarkkinointipalvelun löytämisessä? Oletko epävarma siitä mitä sähköpostilistan kanssa voi ja saa tehdä? Haluatko täysin räätälöidyn HTML sähköpostipohjan? Miten voit rakentaa ja kasvattaa sähköpostilistaa? Anna konsultaatioita, valmennusta ja konkreettista apua sähköpostimarkkinointisi kanssa. Olit sitten vasta aloittelemassa sähköpostien kanssa, tai jo kaulaa myöten sen syövereissä, voin tarjota laajan osaamiseni.

Marketing and advertising / Markkinointi ja mainonta

Besides email marketing, I also can help you out with other marketing efforts. Let's untangle together inbound marketing, hone your content marketing, get your social media on track, and handle your online ads. It doesn't have to be so complicated!
Sähköpostimarkkinoinnin lisäksi voin auttaa myös muissa markkinointitoimenpiteissäsi. Selvitetään yhdessä asiakasvetoinen (inbound) markkinointi, viilataan sisältömarkkinointisi kuntoon, laitetaan sosiaalisen median systeemisi raiteilleen, ja hoidellaan verkkomainoksesi. Sen ei tarvitse olla niin hankalaa!

Branding and websites / Brändit ja verkkosivut

Your brand is really much more than a logo, colour palette and fonts. It's the whole entirety of what you do, why you do, and how you do it. Your website should show your brand, not only in design, but in every element. I have a decades long experience in web design and development, and working with many different kinds of brands. What makes your brand and website stand out?
Brändisi on ihan oikeasti paljon enemmän kuin vain logo, väripaletti ja fontit. Se on koko kokonaisuus siitä mitä teet, miksi teet sitä, ja miten teet sen. Verkkosivustosi tulisi esittää brändisi joka elementissään, ei vain designissaan. Minulla on vuosikymmenten kokemus verkkosuunnittelussa ja toteutuksessa, ja erilaisten brändien kanssa työskentelyssä. Mikä saa sinun brändisi ja sivustosi erottumaan massasta?

My pricing / Hinnoitteluni

Your investment depends on the services needed. My hourly pricing is €50, packages start at €600, coaching €500/week, email templates starting at €250, and websites starting at €2000.

Investointisi riippuu tarvitsemistasi palveluista. Tuntihintani on 50 €, pakettihinnoittelu alkaen 600 €, yritysvalmennus 500 €/viikko, sähköpostipohjat alkaen 250 €, ja verkkosivut alkaen 2000 €.


How to get started? / Mistä lähdetään liikkeelle?

I'd love to discuss with you about your business and online presence needs. To get started, please get in touch with me via email hello@merviemilia.com or using my very simple contact form.

Your first contact is treated as an inquiry and it does NOT create a contract between us.

Haluaisin keskustella kanssasi liiketoimintasi ja verkkopresenssisi tarpeista. Jotta pääsemme alkuun, lähetäthän minulle sähköpostia osoitteella hello@merviemilia.com tai käytä hyvin yksinkertaista yhteydenottolomakettani.

Ensimmäinen yhteydenottosi on kysely, joka EI luo sopimusta välillemme.

Testimonials

"Mervi is deft, fast and insightful. She is both technically skilled and creative, as a designer and marketer. Remarkable amount of know-how in one package - I recommend."

"Mervi on näppärä, nopea ja oivaltava. Hän on sekä teknisesti taitava että luova, niin designerina kuin markkinoijana. Harvinaisen paljon osaamista yhdessä paketissa - suosittelen."

Nina Enroth / LinkedIn

"I enjoyed working with Mervi on a logo and cover photo for my new business, Augment Intelligence. The back and forth creative process was much appreciated and I was very pleased with the work. Mervi is a talented designer and my project was managed efficiently, with excellent results."

Richard MacManus / Richardmacmanus.com

"Mervi has been consulting me comprehensively about web for many years. I can always trust her expertise in technical details, usability and design. Additionally I appreciate Mervi's fast response, wonderful attitude and her ability to suggest better ways to do things. I recommend her warmly."

"Mervi on konsultoinut minua verkkopalveluasioissa erittäin monipuolisesti usean vuoden ajan. Olen aina voinut luottaa hänen ammattitaitoonsa sekä teknisten yksityiskohtien, käytettävyyden että designin osalta. Arvostan lisäksi Mervin nopeutta, loistavaa asennetta ja kykyä ehdottaa aina parempia tapoja toimia. Voin suositella lämpimästi."

Satu Mäki / Carelia.co

"Mervi is fast, initiative and sharp. She gets a modern take on what she does by following her time. Working with Mervi is easy and straightforward."

"Mervi on nopea, oma-aloitteinen ja skarppi. Hän seuraa aikaansa ja saa siten modernin otteen tekemisiinsä. Mervin kanssa työskentely on mutkatonta ja suoraviivaista."

Saara Ritvos / Kauneustoimittajien yhdistys

All the services are invoiced via email or e-invoice. Prices don't include stock images, domains or web-hosting. VAT 24% is added to prices in Finland and in EU, unless EU-customer has a VAT number. At the moment I invoice via Eezy OSK (business ID 2197002-2).

Kaikki palvelut laskutetaan sähköpostitse tai sähköisesti. Hintoihin ei sisälly kuvapankeista ostetut kuvat, verkkotunnukset, web-hotellit tai muu hostaus. ALV 24% lisätään hintoihin Suomessa ja EU-alueella, paitsi jos EU-asiakkaalla on ALV-numero. Laskutus tapahtuu tällä hetkellä Eezy OSK'n (Y-tunnus 2197002-2) kautta.