Power your online presence

In order to be able to buy your products and services, people must find you first. Working with me, you will be noticed through an online presence that looks like you. Become visible!

Pystyäkseen ostamaan tuotteitasi ja palveluitasi, on ihmisten ensin löydettävä sinut. Työskennellessäsi kanssani, sinut huomataan näköisesi verkkopresenssin kautta. Tule näkyviin!

Marketing For Creatives course

Create your own unconventional marketing strategy.

Marketing For Creatives is a self-study course full of videos, worksheets and exercises that simplify and demystify marketing, and guide you to attract, inspire and delight the right kind of people. This course is handcrafted for non-conforming solopreneurs and creative bosses.

Learn more about Marketing For Creatives

Marketing For Creatives -- Mervi Emilia
Online presence strategies and solutions for indie businesses -- Mervi Emilia

Are you wasting your time and money in things that have nothing to do with your actual line of business? Let me help with your online presence, SEO, inbound marketing, websites, social media, branding and more! I offer tailored strategies and concrete solutions for indie business owners who want to be found online.

Tuhlaatko aikaa ja rahaa asioihin, joilla ei ole mitään tekemistä varsinaisen liiketoimintasi kanssa? Anna minun auttaa verkkopresenssisi, hakukoneoptimoinnin, asiakasvetoiseen markkinoinnin, verkkosivujen, sosiaaliseen median ja brändäyksen kanssa! Tarjoan räätälöityjä strategioita ja konkreettisia ratkaisuja itsenäisille yrittäjille jotka haluavat löytyä verkosta.

Learn more about Consulting
Tailored business coaching for indie entrepreneurs -- Mervi Emilia

Reach new heights! Profitable business coaching, sparring partner and listener. Bounce your ideas off me, untangle your plans, define your online presence, and find solutions for sticky problems. No more losing your resources in struggling alone.

Nouse uusiin korkeuksiin! Tuottoisaa yritysvalmennusta ja sparrausta. Heittele kanssani ideoita, selvitä suunnitelmiesi solmut, määrittele verkkopresenssisi ja etsi ratkaisuja tukaliin ongelmiin. Ei enää resurssien tuhlaamista yksinäiseen kamppailuun.

Learn more about Sparring
1-on-1 presence coaching session for an indie entrepreneur -- Mervi Emilia

Simple focus finding business coaching session for you. Move on feeling more confident and determined about your online presence, marketing and branding your skills, products and services.

Simppeli yritysvalmennusistunto fokuksen löytämiseen. Etene itsevarmempana ja päättäväisempänä verkkopresenssisi, markkinoinnin, taitojesi brändäämisen, tuotteidesi ja palveluidesi suhteen.

Learn more about Presence session

Testimonials

"Mervi is deft, fast and insightful. She is both technically skilled and creative, as a designer and marketer. Remarkable amount of know-how in one package - I recommend."

"Mervi on näppärä, nopea ja oivaltava. Hän on sekä teknisesti taitava että luova, niin designerina kuin markkinoijana. Harvinaisen paljon osaamista yhdessä paketissa - suosittelen."

Nina Enroth / LinkedIn

"I enjoyed working with Mervi on a logo and cover photo for my new business, Augment Intelligence. The back and forth creative process was much appreciated and I was very pleased with the work. Mervi is a talented designer and my project was managed efficiently, with excellent results."

Richard MacManus / Richardmacmanus.com

"Mervi has been consulting me comprehensively about web for approximately 3 years. I can always trust her expertise in technical details, usability and design. Additionally I appreciate Mervi's fast response, wonderful attitude and her ability to suggest better ways to do things. I recommend her warmly."

"Mervi on konsultoinut minua verkkopalveluasioissa erittäin monipuolisesti n. kolmen vuoden ajan. Olen aina voinut luottaa hänen ammattitaitoonsa sekä teknisten yksityiskohtien, käytettävyyden että designin osalta. Arvostan lisäksi Mervin nopeutta, loistavaa asennetta ja kykyä ehdottaa aina parempia tapoja toimia. Voin suositella lämpimästi."

Satu Mäki / Carelia.co

"Mervi is fast, initiative and sharp. She gets a modern take on what she does by following her time. Working with Mervi is easy and straightforward."

"Mervi on nopea, oma-aloitteinen ja skarppi. Hän seuraa aikaansa ja saa siten modernin otteen tekemisiinsä. Mervin kanssa työskentely on mutkatonta ja suoraviivaista."

Saara Ritvos / Kauneustoimittajien yhdistys

All the services are invoiced via email or e-invoice. Prices don't include stock images, domains or web-hosting. VAT 24% is added to prices in Finland and in EU, unless EU-customer has a VAT number. At the moment I invoice via Eezy OSK (business ID 2197002-2).

Kaikki palvelut laskutetaan sähköpostitse tai sähköisesti. Hintoihin ei sisälly kuvapankeista ostetut kuvat, verkkotunnukset, web-hotellit tai muu hostaus. ALV 24% lisätään hintoihin Suomessa ja EU-alueella, paitsi jos EU-asiakkaalla on ALV-numero. Laskutus tapahtuu tällä hetkellä Eezy OSK'n (Y-tunnus 2197002-2) kautta.