Stand out from the online crowd -- Mervi Emilia

Let's work together

Do you wish to work with someone who can give a hand with your online presence and business? That's what I do. I'm an artist, marketer, online business strategist, designer, web developer, consultant and business coach.

Haluatko työskennellä sellaisen henkilön kanssa, joka voi auttaa verkkopresenssisi ja yritystoimintasi kanssa? Teen just tätä. Olen taiteilija, markkinoinnin ammattilainen, verkkoliiketoimintastrategi, designer, verkkokehittäjä, konsultti ja yritysvalmentaja.


My services

 • business coaching and sparring
 • web consulting
 • search engine optimisation (SEO)
 • web advertisement
 • analytics
 • course sales pages
 • content and inbound marketing
 • email marketing
 • video marketing
 • web design and development with CMS
 • social media
 • landing pages
 • podcasting

...And much more.

Palveluni

 • yritysvalmennus ja -sparraus
 • verkkokonsultointi
 • hakukoneoptimointi (SEO)
 • verkkomainokset
 • analytiikka
 • kurssien myyntisivut
 • sisältö- ja asiakasvetoinen markkinointi
 • sähköpostimarkkinointi
 • videomarkkinointi
 • verkkosivujen suunnittelu ja toteutus julkaisualustalla
 • sosiaalinen media
 • kampanjasivut
 • podcastit

...Ja paljon muuta.


My pricing / Hinnoitteluni

Your investment depends on the services needed. My hourly pricing is €50, packages start at €600, coaching €500/week, and websites starting at €2000.

Investointisi riippuu tarvitsemistasi palveluista. Tuntihintani on 50 €, pakettihinnoittelu alkaen 600 €, yritysvalmennus 500 €/viikko, ja verkkosivut alkaen 2000 €.


How to get started? / Mistä lähdetään liikkeelle?

I'd love to discuss with you about your business and online presence needs. To get started, please get in touch with me via email hello@merviemilia.com or using my very simple contact form.

Your first contact is treated as an inquiry and it does NOT create a contract between us.

Haluaisin keskustella kanssasi liiketoimintasi ja verkkopresenssisi tarpeista. Jotta pääsemme alkuun, lähetäthän minulle sähköpostia osoitteella hello@merviemilia.com tai käytä hyvin yksinkertaista yhteydenottolomakettani.

Ensimmäinen yhteydenottosi on kysely, joka EI luo sopimusta välillemme.

Marketing For Creators course

Create your own unconventional marketing strategy.

Marketing For Creators is a self-study course full of videos, worksheets and exercises that simplify and demystify marketing, and guide you to attract, inspire and delight the right kind of people. This course is handcrafted for non-conforming solopreneurs and creative bosses.

Learn more about Marketing For Creators

Marketing For Creators -- Mervi Emilia

Testimonials

"Mervi is deft, fast and insightful. She is both technically skilled and creative, as a designer and marketer. Remarkable amount of know-how in one package - I recommend."

"Mervi on näppärä, nopea ja oivaltava. Hän on sekä teknisesti taitava että luova, niin designerina kuin markkinoijana. Harvinaisen paljon osaamista yhdessä paketissa - suosittelen."

Nina Enroth / LinkedIn

"I enjoyed working with Mervi on a logo and cover photo for my new business, Augment Intelligence. The back and forth creative process was much appreciated and I was very pleased with the work. Mervi is a talented designer and my project was managed efficiently, with excellent results."

Richard MacManus / Richardmacmanus.com

"Mervi has been consulting me comprehensively about web for many years. I can always trust her expertise in technical details, usability and design. Additionally I appreciate Mervi's fast response, wonderful attitude and her ability to suggest better ways to do things. I recommend her warmly."

"Mervi on konsultoinut minua verkkopalveluasioissa erittäin monipuolisesti usean vuoden ajan. Olen aina voinut luottaa hänen ammattitaitoonsa sekä teknisten yksityiskohtien, käytettävyyden että designin osalta. Arvostan lisäksi Mervin nopeutta, loistavaa asennetta ja kykyä ehdottaa aina parempia tapoja toimia. Voin suositella lämpimästi."

Satu Mäki / Carelia.co

"Mervi is fast, initiative and sharp. She gets a modern take on what she does by following her time. Working with Mervi is easy and straightforward."

"Mervi on nopea, oma-aloitteinen ja skarppi. Hän seuraa aikaansa ja saa siten modernin otteen tekemisiinsä. Mervin kanssa työskentely on mutkatonta ja suoraviivaista."

Saara Ritvos / Kauneustoimittajien yhdistys

All the services are invoiced via email or e-invoice. Prices don't include stock images, domains or web-hosting. VAT 24% is added to prices in Finland and in EU, unless EU-customer has a VAT number. At the moment I invoice via Eezy OSK (business ID 2197002-2).

Kaikki palvelut laskutetaan sähköpostitse tai sähköisesti. Hintoihin ei sisälly kuvapankeista ostetut kuvat, verkkotunnukset, web-hotellit tai muu hostaus. ALV 24% lisätään hintoihin Suomessa ja EU-alueella, paitsi jos EU-asiakkaalla on ALV-numero. Laskutus tapahtuu tällä hetkellä Eezy OSK'n (Y-tunnus 2197002-2) kautta.