Time (Valokuvatorstai 193)

05.02.2011 - 02:13 · 1 min read

time

"Muisti on läsnä olevaa mennyttä, ajattelu läsnä olevaa nykyisyyttä ja odotus ja tulevan ennakointi läsnä olevaa tulevaisuutta. Augustinus siis yksityistää aikakäsityksen sijoittamalla sen jättämän jäljen henkilökohtaisesti koettuun aikaan."

"Memory is the past in present, thinking present in present and waiting and anticipation of future is the future in present. Thus Augustinus privatizes the conception of time by placing the mark it leaves in to the personally experienced time."

Fredrik Lång, Aika historiana ja aika kohtalona in Minä, sinä ja rakkaus ja muita aatehistoriallisia esseitä (Translation to English by me)

More photos inspired by this quote on Valokuvatorstai.

1

Find focus and launch your marketing in less than a week!

Get my 5-day email challenge, exclusive weekly tips and strategies, access to the private Facebook community, free ebook, and other gifts.

Mervi's picture

I'm Mervi Emilia Eskelinen, an artist and business consultant and coach from Finland. I help indie businesses, freelancers and bloggers to find focus with their branding, marketing and web. I have almost 20 years of experience and a bachelor's degree in everything about digital media and marketing.