Twitter Facebook Pinterest Follow at Bloglovin RSS Feed

Time (Valokuvatorstai 193)

05.02.2011 - 02:13

time

"Muisti on läsnä olevaa mennyttä, ajattelu läsnä olevaa nykyisyyttä ja odotus ja tulevan ennakointi läsnä olevaa tulevaisuutta. Augustinus siis yksityistää aikakäsityksen sijoittamalla sen jättämän jäljen henkilökohtaisesti koettuun aikaan."

"Memory is the past in present, thinking present in present and waiting and anticipation of future is the future in present. Thus Augustinus privatizes the conception of time by placing the mark it leaves in to the personally experienced time."

Fredrik Lång, Aika historiana ja aika kohtalona in Minä, sinä ja rakkaus ja muita aatehistoriallisia esseitä (Translation to English by me)

More photos inspired by this quote on Valokuvatorstai.

Thank you for reading Time (Valokuvatorstai 193). Please like, share and leave a comment.

Join Individua*List. Exclusive content for independent freelancers and small business owners, who want to own it online.
Mervi's picture

I'm Mervi Emilia Eskelinen, a petite artist and web crafter from Finland. I design brands, make websites and marketing, create art and illustrations, and write. I have 17 years of experience and a formal education in everything about web design and marketing.

Write a comment